Algemeen

Hoe Kijk Jij Naar Persoonlijke Fit In Je Selectieproces?

Het is geen geheim dat we bij typ personen met personen matchen, niet CV´s met vacatures. Het gaat namelijk zeker niet alleen om het vinden van iemand met de juiste vaardigheden en ervaring; het gaat ook om het vinden van iemand die goed past bij de bedrijfscultuur en -waarden. Persoonlijke fit is cruciaal in werving omdat het ervoor zorgt dat de kandidaat effectief kan werken binnen de organisatie, maar ook omdat de kandidaat zich sneller thuis zal voelen en dat heeft natuurlijk weer positieve impact op retentie.

Dit klinkt natuurlijk allemaal leuk, maar wat is persoonlijke fit eigenlijk?

Persoonlijke fit verwijst naar de afstemming tussen de waarden, persoonlijkheid en werkstijl van de kandidaat met de bedrijfscultuur, missie en werkomgeving. Het gaat erom een kandidaat te vinden wiens waarden en attitudes consistent zijn met de waarden van het bedrijf en wiens persoonlijkheid en werkstijl goed passen bij het team en de werkvereisten.

Waarom dit volgens ons zo belangrijk is?

Hogere job satisfaction

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze goed passen binnen de organisatie, zijn ze waarschijnlijk tevredener met hun baan. Dit vertaalt zich in verhoogde motivatie, productiviteit en retentie. Werknemers die een gevoel van verbondenheid hebben, zijn nu eenmaal betrokkener bij hun werk en zijn minder snel geneigd om weg te gaan als het volgende lucratieve offer voorbij komt.

Verbeterde teamdynamiek

Een team dat goed samenwerkt, is noodzakelijk voor het succes van elke organisatie. Bij het werven voor een team is het belangrijk om kandidaten te vinden die elkaars sterke en zwakke punten aanvullen, effectief communiceren en goed samenwerken. Persoonlijke fit helpt bij het creëren van een samenhangende teamdynamiek waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, wat weer leidt tot verhoogde creativiteit en betere resultaten.

Consistente waarden

De waarden en cultuur van een organisatie definiëren haar identiteit en onderscheiden haar van anderen. Bij het werven van nieuwe werknemers is het belangrijk om kandidaten te vinden wiens waarden overeenkomen met die van het bedrijf. Dit betekent niet dat we bij typ alleen maar klonen van onszelf aannemen, iedereen is anders, maar we delen wel de waarden die typ, typ maken.

Lagere turnover

Het werven van de juiste mensen vanaf het begin kan helpen om turnover op de lange termijn te verminderen. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze niet passen of niet kunnen gedijen binnen een organisatie, zijn ze eerder geneigd te vertrekken. En dat is natuurlijk zonde van alle tijd, kosten en moeiten die in het wervingsproces hebben gezeten!

Maar, hoe kun je persoonlijke fit beoordelen tijdens het selectieproces? Het is nu eenmaal niet een bepaalde skill die iemand wel of niet heeft, dus deze evaluatie kan een behoorlijke uitdaging zijn.

Hier zijn enkele methoden die we bij typ gebruiken en die het waard zijn om te overwegen:

Gebruik gedragsvragen voor sollicitatiegesprekken

Gedragsvragen tijdens een interview zijn ontworpen om reacties uit te lokken die de persoonlijkheid, waarden en werkstijl van een kandidaat onthullen. Stel vragen die onderzoeken hoe de kandidaat in het verleden met verschillende situaties is omgegaan, zoals omgaan met conflicten, werken in een team of het aangaan van uitdagingen.

Voer vaardigheden- en persoonlijkheidstests uit

Vaardigheids- en persoonlijkheidstests kunnen waardevolle inzichten opleveren in de werkstijl en persoonlijkheidskenmerken van een kandidaat. Deze tests kunnen helpen bij het identificeren van kandidaten die over de juiste vaardigheden beschikken en waarschijnlijk goed binnen de organisatie passen.

Zoek naar overeenkomsten

Overweeg bij het evalueren van kandidaten wat ze gemeen hebben met de cultuur, waarden en werkomgeving van het bedrijf. Zoek naar overeenkomsten in hun persoonlijkheid, werkstijl en waarden om te zien of ze overeenkomen met die van de organisatie.

Nogmaals, het doel is niet om klonen van je huidige werknemers te vinden, maar wel mensen die passen bij de rest van het team en de werkwijze van het bedrijf. Onthoud dus dat werven op basis van persoonlijke fit niet gaat over het vinden van iemand die hetzelfde is als alle anderen in de organisatie, maar over het vinden van iemand die de sterke punten en waarden van het team aanvult. Ofwel, het matchen van personen met personen.

Lees ook eens:

Aandacht voor Stagiaires
Aandacht voor de loopbaan begint al bij de stagiaires
Fred Smulders 26 mrt 2018
Typ W&S
De toekomst van W&S
Fred Smulders 26 mrt 2018
Wat is jouw droom?
Wat is jouw droom?
Fred Smulders 21 apr 2018